Formularz kontaktowy

Nasz zespół

  • mgr Igor Robert Dereń – właściciel kancelarii, prawnik

Specjalista z zakresu prawa polskiego, izraelskiego i międzynarodowego. Włada biegle językiem polskim, angielskim i hebrajskim. Włada również językiem rosyjskim na poziomie podstawowym. Prawnik, tłumacz przysięgły języka hebrajskiego (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/74/16) i biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa izraelskiego.

Wychowywał się w Polsce. Mając siedem lat wyjechał do Izraela. Tam ukończył miejscowe izraelskie gimnazjum. Szkołę średnią ukończył w brytyjskiej szkole w miejscowości Jaffa „Tabeetha” i zdał maturę brytyjską. Przez cały pobyt w Izraelu uczęszczał do Punktu Konsultacyjnego Ambasady Polskiej w Izraelu.

Studiował w izraelskiej instytucji wyższej ‘College of Management – Academic Studies’ w Rishon Le'Zion w celu uzyskania tytułu Bachelor of Law (LL.B) z zakresu prawa izralelskiego, gdzie wykładają największe autorytety prawnicze Izraela. 

W celu nabycia uprawnień w Polsce studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.  Ukończył jednolite studia magisterskie prawa na Wydziale Prawa, Adminitracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Egzamin zawodowy zdał na Katedrze Postępowania Karnego UWr. Celem ukończenia studiów, pod kierunkiem dr Dagmary Gruszeckiej napisał pracę magisterską pt. "Porozumienia procesowe a realizacja celów postępowania karnego w polskim i izraelskim porządku prawnym". Praca uzyskała bardzo dobrą recenzję prof. dr hab. Jerzego Skorupki. 

W ostatnim roku studiów uzyskiwał stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszysch studentów z tytułu wysokiej średniej. Uczestnik eliminacji prestiżowego konkursu prawniczego „Jessup” w Izraelu. Reprezentant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na konkursie prawniczym „ICC Moot Court Competition” z zakresu międzynarodowego prawa karnego, który odbywał się w Hadze.

W sferze zawodowej, przez kilka lat pracowała na stanowiskach kierowniczych w spółkach handlowych. Posiada bogate doświadczenie w handlu zagranicznym, imporcie i eksporcie produktów, regulacjach celnych, księgowości i prawie bankowym.

Powyższe doświadczenie zawodowe jak i naukowe, dało mu szerokie możliwości jeżeli chodzi o doradztwo klientom biznesowym. Nie jest on zwykłym prawnikiem oderwanym od rzeczywistości handlowej, lecz rozumie problemu klientów i razem z nimi próbuje znaleźć odpowiednie rozwiązania. Doświadczenie na arenie prawa międzynarodowego, umożliwia mu świadczenie usług na wysokim poziomie.

  • adw. Małgorzata Jaszczyńska – partner kancelarii

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uprawnienia adwokackie uzyskała w 2010 r. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Wysokiej klasy specjalistka z zakresu prawa cywilnego i karnego. Cechą charakterystyczną adw. Jaszczyńskiej jest jej chęć niesienia pomocy klientom. Mecenas Jaszczyńska posiada autorskie podejście do każdej ze spraw, nad którymi pracuje. Rozumie potrzeby swoich klientów i w pełni realizuje ich prośby.

  • mgr. inż. Hubert Guzek – konsultant kancelarii, uprawiony rzeczoznawca samochodowy, biegły z listy Sądu Okręgowego w Świdnicy
 
  • lek. med. Juliusz Szpojankowski – konsultant kancelarii w sprawach medycznych
 
  • lek. med. Ignacy Einhorn, endokrynolog – konsultant kancelarii w sprawach medycznych


  • adw. Jacob Kopenhagen – partner kancelarii w Izraelu, adwokat i notariusz w Izraelu
 
  • notariusz Łukasz Szczęsny-  prowadzi Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Norwida 26, lokal 1 – partner kancelarii w zakresie spraw notarialnych