Formularz kontaktowy

Prawo międzynarodowe

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych o charakterze międzynarodowym, w szczególności:

  • rozwodach, separacjach, sprawach ustalenia kontaktów z dziećmi – w sytuacji, gdy małżonkowie lub partnerzy przebywają w różnych krajach,
  • sporach, gdy jedna ze stron zamieszkuje lub ma siedzibę poza granicami kraju,
  • sprawach spadkowych, gdy spadkodawcy mieli ostatnie miejsce zamieszkania w różnych krajach, lub gdy zastosowanie mają różne przepisy spadkowe z byłych ziem rozbioru Polski,
  • postępowaniach sądowych z wykorzystaniem i wskazaniem sądom właściwej metody wykonania pomocy prawnej za granicą – w celu przesłuchania świadków, przeprowadzenia innych dowodów niezbędnych celem rozpoznania sprawy, a to aby doprowadzić sprawę do szybkiego rozstrzygnięcia,
  • windykacji międzynarodowej i pozasądowymi drogami nakłonienia innych podmiotów do spełnienia należnego świadczenia,
  • procesie due diligence przy transakcjach handlowych dokonywanych z kontrahentem zagranicznym,
  • transgranicznej wymianie handlowej towarów z zastosowaniem warunków incoterms,
  • postępowaniach esktradycyjnych.