Formularz kontaktowy

Warunki współpracy

Dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb oraz możliwości klienta, dlatego w zależności od charakteru usługi, stosujemy system wynagradzania ryczałtowego, godzinowego, premiowego lub mieszanego. Świadczymy usługi pomocy prawnej zarówno w oparciu o umowy stałej obsługi prawnej jak umowy zlecenia zawierane na potrzeby kontretnych spraw. W trosce o zaufanie naszych klientów, pozostajemy z nimi w stałym kontakcie, na bieżąco udzielając pełnej i rzetelnej informacji o ich sprawach.

W sprawach odszkodowawczych istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia od kwot wyegzekwowanych przez kancelarię od strony przeciwnej. Zastosowanie takiego rozwiązania jest bardzo korzystne dla klienta, gdyż nie ponosi on  kosztów działania kancelarii w przypadku przegrania sprawy, a płaci jedynie od kwot rzeczywiście uzyskanych na skutek podjętych przez nas działań. Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania  kosztów sądowych przez kancelarię.