Formularz kontaktowy

Prawo podatkowe

Mając na uwadze złożoność regulacji prawa podatkowego, wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku świadcząc następujące usługi:

  • optymalizacja podatkowa oraz doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia prawa podatkowego, 
  • sporządzanie pism, wniosków, odwołań i zażaleń w postępowaniu podatkowym,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi, w postępowaniu sądowym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, 
  • doradztwo podatkowe z zakresu przekształceń podmiotów gospodarczych,
  • analiza podatkowa umów i innych czynności prawnych.