Formularz kontaktowy

Prawo nieruchomości

Kancelaria Dereń & Wspólnicy świadczy następujące usługi z zakresu prawa nieruchomości:
  • analiza stanu prawnego i badanie ksiąg wieczystych nieruchomości lokalowych,
  • sporządzanie i negocjowanie umów, których przedmiotem są nieruchomości,
  • prowadzenie postępowań i doradztwo w zakresie zniesienia współwłasności,
  • reprezentacja prowadzenie spraw przed sądem wieczystoksięgowym oraz prowadzenie spraw o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • prowadzenie postępowań w sprawach o ochronę własności i o naruszenie posiadania, o nabycie prawa własności przez zasiedzenie,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów mających za przedmiot nieruchomość.

 Pomagamy także naszym klientom odzyskać nieruchomości utracone na skutek działania władz komunistycznych - więcej w zakładce restytucja mienia znacjonalizowanego.