Formularz kontaktowy

Restytucja mienia znacjonalizowanego

Niszową dziedziną kancelarii jest rewindykacja mienia znacjonalizowanego obywatelom RP przez władze komunistyczne. Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Obecnie prowadzimy na rzecz naszych klientów zarówno z Polski, jak i zza granicy, dziesiątki spraw w tym przedmiocie na ternie całego kraju. Wzruszamy niekorzystne rozstrzygnięcia na drodze zarówno administracyjno-prawnej, jak sądowej. Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o stwierdzenie nabycia spadku przed sądami polskimi, które często jest niezbędne w celu wzruszenia decyzji lub orzeczenia odbierającego mienie osób zainteresowanych. W powyższym zakresie kancelaria prowadzi również postępowania o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu osób, dla których niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego.