Formularz kontaktowy

Prawo handlowe

 Kancelaria Dereń & Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi doradztwa podmiotom gospodarczym, w tym:
  • sporządzanie, opiniowanie i analiza umów handlowych,
  • rejestracja spółek prawa handlowego,
  • rejestracja znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia prawa podatkowego oraz dokonywanie przekształceń formy prawnej prowadzonej działalności,
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.