Formularz kontaktowy

Sprawy karne

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych i wykroczeniowych. Podejmiemy się obrony podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania, udzielimy porad także po uprawomocnieniu się orzeczenia (m. in. wyroki łączne, wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Reprezentujemy również stronę pokrzywdzoną. W imieniu klienta sporządzamy i składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżamy postanowia o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

Wąską specjalizacją kancelarii jest prowadzenie postępowań w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, w tym postępowań ekstradycyjnych.